Ιστορικό

Η βιβλιοθήκη ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 1995. 

Το υλικό της βιβλιοθήκης, επειδή αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού του προγράμματος του Τμήματος, καλύπτει κυρίως τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας, της Λογοτεχνίας, της Γλωσσολογίας, καθώς και θέματα ευρύτερου γνωστικού ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι από τους μισούς τίτλους είναι στα ελληνικά, ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων στα αγγλικά.

Μεγάλος αριθμός από τα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά είναι δυνατόν να αναζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Για την ανεύρεση συγκεκριμένων τίτλων βιβλίων και περιοδικών μπορεί να γίνει αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου μας από την ιστοσελίδα www.lib.uoa.gr. Αν αυτό γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών της βιβλιοθήκης, παρέχεται πρόσβαση και στο πλήρες κείμενο άρθρων σε ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά.

Ποιοί είμαστε

Διευθυντής

Εφορευτικό Συμβούλιο

Προσωπικό

Προσωπικό

 • Ελένη Χριστοδούλου (ehristod@lib.uoa.gr)
 • Ελένη Κριάρη (ekriari@lib.uoa.gr)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αγγελική Γιαννικοπούλου (aggianik(at)ecd.uoa.gr

)Διοίκηση: http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=75

Γνωστικά αντικείμενα και συλλογή

Γνωστικά  Αντικείμενα και Συλλογή: 

 • Παιδαγωγικά
 • Ψυχολογία 
 • Κοινωνιολογία 
 • Μεθοδολογία  στην Εκπαίδευση και την ΄Ερευνα
 • Εκπαίδευση  στις  Θετικές  Επιστήμες
 • Αγωγή  στις Τέχνες
 • Γλώσσα - Λογοτεχνία – Ιστορία
 • Παιδικά βιβλία
 • Εγκυκλοπαίδειες