ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
13.07.2017

Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα είναι κλειστή από

τις 17/7/2017 έως τις 31/8/2017.

Καλό Καλοκαίρι.