Πρόσβαση στη Βάση Νομικών Δεδομένων Heinonline

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
23.09.2016

Η βάση νομικών δεδομένων Heinonline περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου αλλά όχι μόνο. Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. Μπορείτε να βρείτε βοήθεια για χρήση της βάσης στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/

Η συνδρομή στη βάση HeinOnline αποκτήθηκε από ενέργειες και πόρους του ΠΜΣ Νομικές Διεθνείς Σπουδές της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.