Ωράρια και στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

  • Διεύθυνση:Δραγατσανίου 4, Αθήνα
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 3689602, 3689603, 3689604, 3689605
  • FAX:-
  • Ωράριο:Ωράριο Βιβλιοθήκης από 1/11/2021 για εξυπηρέτηση κοινού:Δευτέρα έως και Πέμπτη 8.30-18.00 , Παρασκευή 8.30 - 16.30
  • Email:edc(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,printer,book,archive,invalid

Ωράρια: