Κανονισμός Δανεισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό δανεισμού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ  ισχύουν τα εξής:

  • Στη ΒΚΠ μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, τα μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού, οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.).
  • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ θα πρέπει τα μέλη να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής μέλους στη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους.
  • Κάθε εγγεγραμμένο μέλος της ΒΚΠ μπορεί  να δανειστεί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα του από τη Βιβλιοθήκη των Επιστημών της Αγωγής.
  • Ο αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων από όλες τις βιβλιοθήκες αθροίζεται και η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες.
  • Τα τεκμήρια που δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη των Επιστημών Αγωγής, επιστρέφονται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη των Επιστημών Αγωγής
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, είναι η βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων από την Βιβλιοθήκη.
  • Οι χρήστες με ληξιπρόθεσμα βιβλία στο λογαριασμό τους δεν έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα.