Άλλες Υπηρεσίες

  • Καθημερινός  Ημερήσιος Δανεισμός εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης
  • Για Άτομα με Αναπηρίες (ο χώρος των ΑμεΑ θα είναι έτοιμος προσεχώς)
  • Χρήση υπολογιστών & λοιπού εξοπλισμού