Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Δίκτυο παραγγελίας διαδανεισμού Βιβλίων και όλα τα  μέλη των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορούν να δανείζονται έως 5 βιβλία για 10 ημέρες με δυνατότητα  μίας ανανέωσης. Ο αριθμός και οι ημέρες διαδανεισμού μπορεί να αλλάξει κατά περίπτωση.

Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.