Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Δίκτυο παραγγελίας διαδανεισμού Βιβλίων (μέχρι 3 τεκμήρια) με χρονικό περιθώριο κράτησης 15 ημερών και δικαίωμα ανανέωσης για μια εβδομάδα ακόμη.

Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.